Laden...

Downloads

Algemene documenten

DUPAN ConvenantPDF bestand Statuten Stichting DUPANPDF bestand 090714 Kamerbrief VerburgPDF bestand 090403 Kamerbrief VerburgPDF bestand 090105 Eerste resultaten schieraaluitzettingenPDF bestand 09 CVB plan voor aalherstelPDF bestand 080304 Perspectief voor een duurzame visserijPDF bestand Report on Eel
Engelse Sustainable Eel Group komt met duurzaamheidslabel voor glasaalOp 19 mei introduceerde de Engelse Sustainable Eel Group haar duurzaamheidslabel voor glasaal in Londen. Een vertaling van de Engelse berichtgeving van Nicki Holmyard in Seafood Source. Afdrachtschema DUPAN-FondsAfdrachtschema Duurzaam Paling Fonds SEG Meeting Venetie 2012Afgelopen maand vergaderde de SEG in Venetië, met ruim 60 deelnemers uit 15 landen. In de SEG werken wetenschappers, de sector en NGO's als het Environment Agency en de Association of Rivers Trust, aan de verduurzaming van de palingsector. Tijdens dit congres bleek de wil van sector, wetenschap en NGO's om gezamenlijk aan oplossingen te werken. Dankadvertentie Palin Over De Dijk 2012Alle projectmedewerkers pilot Paling Over De Dijk 2012 bedankt voor de goede samenwerking! MSC en Certificering palingPaling en certificering: hoe zit dat? In april 2013 ontvingen bijna alle Nederlandse palinghandelaren en –kwekers de Chain of Custody certificering volgens de Sustainable Eel Standard (SES) van de Sustainable Eel Group (SEG). Deze traceerbaarheidscertificering en de berichtgeving hierover leidde tot vragen over certificering volgens de SES van SEG versus die van de Marine Stewardship Council (MSC). Stichting DUPAN en MSC geven een gezamenlijk antwoord op de meest gestelde vragen. Jaarrekening 2013Beknopte weergave inkomsten en uitgaven van de stichting en het Duurzaam Paling Fonds Jaarrekening 2014Beknopte weergave inkomsten en uitgaven van de stichting en het Duurzaam Paling Fonds in 2014 Jaarrekening 2015Beknopte weergave inkomsten en uitgaven van de stichting en het Duurzaam Paling Fonds in 2015. Jaarrekening 2016Beknopte weergave inkomsten en uitgaven van de stichting en het Eel Stewardship Fund in 2016 Jaarrekening 2017Beknopte weergave inkomsten en uitgaven van de stichting en het Eel Stewardship Fund in 2017 Rapport ICES oktober 2015Het ICES-rapport over de galsaalindex voor Europa en de Noordzee voor 2015. Mei 2016 Uitzet in DuitslandArtikel in Duitse pers over uitzet jonge paling Plattegrond Impuls WURPDF bestand Eel Information BookletA lot has been said on eels, but little of it has been based on facts. This booklet sets the record straight! ESF flyer Deutsch 2016Folder van het Duitse ESA-lid IFEA. Initiatieve zur Förderung des Europäischen Aals e.V. is de Duitse vereniging van palinghandelaren en palingkwekers. Het doel van de organisatie is te werken aan het herstel van de Europese paling. IFEA onderneemt activiteiten die bijdragen aan een duurzaam herstel van de palingpopulatie in de Duitse en Europese wateren. Daarnaast werkt IFEA aan duurzame oplossingen voor het vangen en kweken van palingen, aan milieu- en diervriendelijke verwerkingsmethoden, en ondersteunt zij wetenschappelijk onderzoek naar de paling. Met deze werkzaamheden streeft de vereniging IFEA naar een duurzame instandhouding van de Duitse paling en de palingsector. Folder med facts om alenDer bliver fortalt mange historier om ålen, men kun få af dem er baseret på facts. Denne informationsfolder giver en oversigt over den ajourførte viden. VisMagazine palingkweek 2016Palingkwekerij Rijpelaal doet een boekje open over het kweken en roken van paling. VisMagazine ESFVisMagazine beschrijft het hoe en waarom van het Eel Stewardship Fund. Hoe de sector bijdraagt aan het duurzaam beheer van paling, nu en in de toekomst. En waarom een traceerbaarheids-standaard een must is voor de palingstand in Nederland en Europa. Het gaat weer beter met de paling in NederlandArtikel over paling in het AD op 28-2-2017 Recent successes in the fight against glasseel-traficking (DE)Illegale Exporte nach China sollen unterbunden werden. Why eels are being trafficked to AsiaBachgrounder press release 9 March 2018 19042018 Joint Statement WFMDGezamenlijke verklaring World Fish Migration Day 2018 Aalverordening EG 1100/2007PDF bestand Martin Kruithof Paling Patron 2020PDF bestand

Achtergrondinformatie

1001 brief Ned. KustgemeentenPDF bestand 090715 AalbeheerplanPDF bestand 090629 Masterplan aalherstel in Nederlandse binnenwaterenPDF bestand 090605 SVN Migratiemofelijkheden voor aal door NederlandPDF bestand 09 The Netherlands Eel Management Plans compared for BorgPDF bestand 03 Vissen met VerstandPDF bestand 100908 Visfeiten palingPDF bestand 101018 rapport LEI impact sales ban on eel stockPDF bestand 101018 Kontroversen ueber den richtigen Weg zum Schutz des Aals (2)PDF bestand 101110 Berichtgeving export EU glasaal
Proef Natuurlijk Sluisbeheer
Factsheet Paling 2016Factsheet van het Nederlands Visbureau met alle wetenswaardigheden over paling, van levenscyclus en biologische kenmerken tot onderzoek, herstelprojecten en alle factoren die van invloed zijn op een goede, gezonde palingpopulatie.

Steunbetuigingen

Brief Peurvereniging K.IJ.G.

Onderzoeken en projecten

Praktijkproeven overleving uitgezette glas- en pootaal ValkenswaardUit resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat paling die in kwekerijen is opgegroeid en na enkele maanden in het buitenwater wordt uitgezet, zich prima weet te redden. Jonge opgekweekte palingen schakelt eenmaal uitgezet direct over op natuurlijk voedsel. Ook blijkt uit de groeicijfers dat de jonge opgekweekte palingen het even goed doen als hun soortgenoten die niet in kwekerijen zijn opgegroeid. Report Eels over the dykes 2012Report of the pilot project Eels Over The Dykes 2012. Trap & Transport of silver eels in The Netherlands - By Magnus van der Meer, PhD. Internationale belangstelling voor Paling Over De DijkArtikel uit VisMagazine, februari 2013 met een pleidooi van Andrew Kerr, voorzitter van Sustainable Eel Group. Hij pleit voor Europese uitrol van het succesvolle Nederlandse pilot-project Paling Over De Dijk dat eind 2012 werd afgerond. 140212 Presentaties Balansberekeningen 12-02-2014Presentaties van de sprekers tijdens het thema-symposium Balansberekeningen voor verduurzaming van de palingsector, op 12 februari 2014 bij Wageningen UR. 140630 Rapport onderzoek BalansberekeningenDe invloed die kwekerij en visserij hebben op de palingstand kan volledig worden gecompenseerd, volgens onderzoek dat plaatsvond onder auspicien van Imares. Dit 3-jarig onderzoek van Vereniging Kust & Zee en Stichting DUPAN vormt een belangrijk fundament onder de verduurzaming van de palingsector. 140630 Projectrapport Paling Over De Dijk 2014Paling Over De Dijk vond plaats van 1 september tot 1 december 2013. In deze periode werden vele duizenden geslachtsrijpe palingen voor de pompen van gemalen ( een een WKC) weggevangen en erachter weer uitgezet. Paling Over De Dijk vormt een prima tijdelijke maatregel om onnodige sterfte van palingen tegen te gaan. Glasaal onderzoek Den Oever (1)Rapport van het uitzetproject "Glasaal Over De Dijk", uitgevoerd in het voorjaar van 2014 in Den Oever Glasaal onderzoek Den Oever (2)Rapport van Imares, van het aan "Glasaal Over De Dijk" verbonden onderzoek naar het migratiegedrag van glasaal, uitgevoerd in het voorjaar van 2014. Uitzet glas- en pootaal 2014 in de mediaNieuwsberichtgeving en verslaglegging in de media van het project Uitzet Glas- en Pootaal 2014. Deze uitzet werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project werd medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds; Investering in een duurzame visserij. Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2015Evaluatie van het Zweedse Aal management plan, door Willem Dekker Verslag uitzet glas- en pootaal 2014Verslag van de uitzet van het EVF-project Uitzet glas- en pootaal 2014 Verslag uitzet glas- en pootaal 2015Verslag van het EVF-project Uitzet glas- en pootaal 2015 Evaluatie Ned Aalbeheerplan 2015Evaluatie van de effecten van het Nederlandse aalbeheerplan tot en met 2015. Om een totaalbeeld van het effect van de maatregelen van 2009 tot 2015 te laten zien, is ervoor gekozen de bestaande rapportage uit 2012 te actualiseren. Onderzoek migratie uitgezette vs natuurlijke aal 2015Dit Zweedse onderzoek uit 2015 toont aan dat uitgezette paling hetzelfde natuurlijke migratiegedrag vertoond als via natuurlijke weg ingetrokken glasaal. Catch & Release 2018In de gezaghebbende wetenschappelijke publicaties van uitgeverij Elsevier verscheen april 2018 een artikel met de uitkomsten van een onderzoek naar de overleving van door sportvissers gevangen en weer teruggezette paling. Daaruit blijkt dat met name het vissen met kleine haakjes grote schade toebrengt aan gevangen palingen, doordat aas met die kleine haakjes vaak ingeslikt wordt. De wetenschappers adviseren sportvisserij dan ook om grotere haken te gebruiken en aas dat minder aantrekkelijk is voor paling.; zeker als er bij donker wordt gevist, het ideale moment om paling te vangen. Uit dit onderzoek naar palingsterfte door sportvisserij blijkt dat deze sterfte gemiddeld 36 % is. Eel stock and fishery in the Netherlands 2015/2016Report on the eel stock and fishery in the Netherlands 2015/2016
Laatste Nieuws
12 juni

De 10 geboden van DUPAN: deel 4 van 10

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid... Lees meer
Nieuws
10 juni

Sterrenchef Martin Kruithof van De Lind...

Martin Kruithof, Meesterkok en patron-cuisinier van 2-sterren-Restaurant De Lindenhof in Giethoorn, is door Stichting DUPAN uitgeroepen t... Lees meer
09 juni

De 10 geboden van DUPAN: deel 3 van 10

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid... Lees meer
01 juni

Stichting DUPAN steekt miljoenen in hers...

Palingvissers, -kwekers en -verwerkers hebben de handen ineen geslagen voor duurzaam herstel en instandhouding van de paling in Nederland... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.