Laden...

Veel gestelde vragen

Wordt paling met uitsterven bedreigd?

Nee, de paling wordt niet direct met uitsterven bedreigd. Zij staat op de Cites Appendix II-lijst, zodat de handfel goed gereguleerd wordt. De hoeveelheid paling in onze binnenwateren en de waargenomen hoeveelheden jonge paling (glasaal) voor de kust waren in de laatste decennia weliswaar afgenomen, maar van uitsterven is geen sprake. De palingstand vraagt echter wel om actie om verdere neergang te voorkomen. DUPAN zet zich namens de sector in voor een snel herstel en duurzaam beheer. Vanaf 2011 worden weer grotere hoeveelheden glasaal waargenomen aan de Europese kusten en ook in de binnenwateren meldden vissers de laatste jaren een toename van de palingstand.

Mag je nog wel paling eten?

Het klinkt misschien tegenstrijdig maar met consumptie van paling helpt de consument mee aan het behoud van de vis. Zonder consumptie, geen handelaren, geen kwekers en geen beroepsvissers. Deze mensen zijn nodig om de jonge aal (glasaal) aan te kopen en over te brengen naar de binnenwateren, waar ze kunnen opgroeien. En, wanneer ze geslachtsrijp zijn, weer naar zee terug te zetten zodat ze terug kunnen naar de Sargassozee om te paaien. De sector draagt zorg voor de middelen die nodig zijn om de uitzetprojecten, beheer en gedegen onderzoek mogelijk te maken.

Is een vangstverbod niet het beste voor de paling?

Een vangstverbod voor paling is niet de beste oplossing. Zonder inzet van de sector wordt paling niet geholpen bij hun migratie van-en-naar zee. Dan komt er vrijwel geen aanwas van nieuwe paling meer. Betere oplossingen zijn: afspraken over de hoeveelheden die gevangen mogen worden, voldoende uitzetprojecten van jonge en volwassen paling en een duurzaam beheer van de palingstand.

Kan paling in kwekerijen geboren worden?

Wetenschappers zijn erin geslaagd paling te vermeerderen. De moederdieren leggen in gevangenschap eieren, waaruit larven worden geboren. De opgave is nu de larven te voeden en te laten groeien tot glasaaltjes. Inmiddels lukt het voeden van de larven op beperkte schaal: de larven overleven tot enkele weken. Via Wetenschappelijk onderzoek wordt getracht het gehele vraagstuk op te lossen. 

Laatste Nieuws
12 juni

De 10 geboden van DUPAN: deel 4 van 10

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid... Lees meer
Nieuws
10 juni

Sterrenchef Martin Kruithof van De Lind...

Martin Kruithof, Meesterkok en patron-cuisinier van 2-sterren-Restaurant De Lindenhof in Giethoorn, is door Stichting DUPAN uitgeroepen t... Lees meer
09 juni

De 10 geboden van DUPAN: deel 3 van 10

DUPAN bestaat dit jaar 10 jaar. In het kader daarvan kijkt DUPAN terug op 10 jaar samenwerking; in Nederland, in Europa, door de overheid... Lees meer
01 juni

Stichting DUPAN steekt miljoenen in hers...

Palingvissers, -kwekers en -verwerkers hebben de handen ineen geslagen voor duurzaam herstel en instandhouding van de paling in Nederland... Lees meer

DUPAN helpt de paling een handje

Het moet beter met de paling in Nederland, daar is iedereen het wel over eens. Onderzoek wijst uit dat de palingstand de afgelopen decennia een dalende trend liet zien. Hoofdoorzaak: jonge paling kan het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks bereiken, terwijl geslachtsrijpe exemplaren niet kunnen uittrekken naar zee om naar hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te gaan. Met het project 'Paling Over De Dijk' helpt DUPAN meer dan alleen een handje. Vele miljoenen palingen worden uitgezet om de palingstand te verbeteren. In de film wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

Kust & Zee

Vereniging Kust & Zee (EUCC) wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan. Lees hier hun standpunten over paling.

SEG

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.